متجر بلاي العرب » الألعاب » العاب تريفيا » Avanti un Altro APK
 Avanti un Altro APK icon

Avanti un Altro APK

0 votes, 3.8/

5

0$ العاب تريفيا

4.0.3 and up

Avanti un Altro APK

تنزيل Avanti un Altro APK للموبايل اندرويد برابط مباشر

وصف أفانتي un Altro

Gioca con l’app ‘أفانتي un Altro’ e scopri tutte le novità!
Raggiungi il tuo obiettivo quotidiano accumulando monete e ديامانتي.
هاي 5 vite ricaricabili, monete دا accumulare e acquistare e dei preziosissimi ديامانتي في la sfida con la TV!

GIOCA تأتي NEL PROGRAMMA التلفزيون!
Entra nella sezione أفانتي UN ALTRO e خيرا subito il Pidigozzaro!
Supera il montepremi ديل توه ‘avversario virtuale’ e rispondi alle domande ديلا fase iniziale del gioco.
Prosegui verso la SCALATA خاتمة!
Rispondi 21 domande داندو sempre la risposta sbagliata!
Ogni volta che commetti الأمم المتحدة errore o che rispondi fuori وتيرة ماسيمو ricominci daccapo!
Attento anche كل’opzione CONGELA che ti permette di mantenere e congelare il montepremi raggiunto.

SFIDA I TUOI AMICI!
Entra nella sezione أفانتي TUTTI e sfida i tuoi amici e gli altri utenti دي أفانتي un Altro!
Mettiti alla prova con la SCALATA خاتمة e accumula monete!

ALLENATI 24 ساعة سو 24 CON l’app دي أفانتي UN ALTRO E ACCEDI كل L’التطبيق GRATUITA ميدياست الاتصال في SFIDARE أنا VERI CONCORRENTI DEL PROGRAMMA!
Accumula أنا ديامانتي giocando durante il giorno e سيغني la trasmissione con ميدياست الاتصال في la GRANDE SFIDA SERALE!

أفانتي un altro, tutta l’emozione del gioco التلفزيون è نيللي الثلاثاء ماني!

تحميل Avanti un Altro APK للاندرويد برابط سريعWhat's new

2015-07-16

- Più di 3.000 nuove domande per divertirti ancora di più, sia da solo che sfidando i tuoi amici
- Bugfixing

Get it on:
Get Avanti un Altro APK on Google Play

متشابهه
Searching...

اضغط للاشتراك