متجر بلاي العرب » التطبيقات » تطبيقات السفر » DropTicket APK
 DropTicket APK icon

DropTicket APK

0 votes, غير متاح/

5

0$ تطبيقات السفر

4.0.3 and up

تحميل اخر اصدار (7.8 MB)

DropTicket APK

تنزيل DropTicket APK للموبايل اندرويد برابط مباشر

وصف DropTicket

DropTicket è la soluzione ideale per i tuoi movimenti e per il tuo وتيرة ليبيرو. في الأمم المتحدة’unica التطبيق هاي tutti i biglietti che ti servono في pagare comodamente الدال توه الذكي la tua sosta السيارات ، salire سوي ميزي pubblici e سوي treni, regalarti الاسترخاء e divertimento ني luoghi più belli ديتاليا.

كون DropTicket trovare ciò che ti interessa è semplice. Grazie alla geolocalizzazione, visualizzi أنا biglietti دي sosta e trasporto intorno a te e tutte le attrazioni دا scoprire vicino علاء tua posizione.

PERCHE’ SCEGLIERE DROPTICKET

Nessuna registrazione: عدم ديفي creare alcun حساب e accedi كل l’التطبيق senza تسجيل الدخول
نيسون costo aggiuntivo rispetto al prezzo دي biglietti cartacei ، نيتو دي متنوعة disposizioni delle concessionarie
نيسون costo إضافية في attivazione e rinnovo ديل servizio
Risparmio di tempo: ماي più ملف منظمة العفو الدولية parcometri ، داي rivenditori o جميع’ingresso delle attrazioni
تري opzioni sicure دي pagamento: كريديتو ديل cellulare, كارت, conto DropPay
Sconti esclusivi e offerte speciali personalizzate

PER LA TUA SOSTA السيارات

Il parcheggio sulle strisce blu non è più أونو الإجهاد. Addio monetine, nessuna preoccupazione في scadenze e multe لكن. E se acquisti أنا Pacchetti Sosta paghi منفردا أنا minuti effettivi grazie ألو بداية e وقف che ti permette di avviare e terminare la sosta quando vuoi fino كل’esaurimento ديل كريديتو residuo.

في I TUOI TITOLI DI VIAGGIO

Viaggiare سوي ميزي pubblici del trasporto لغة è سطحي. Acquista biglietti دي كورسا semplice, الدفتر e abbonamenti دي الحافلات e المترو. Tienili sempre con te نيل l’التطبيق e convalida a bordo manualmente o con الوسم tramite QR Code e NFC.

في I TUOI BIGLIETTI ديل TRENO

سالي a bordo di tutti i treni d’italia con la تجربة المستخدم più semplice di sempre. Acquista il tuo biglietto ferroviario inserendo le تاريخ e le stazioni di partenza e arrivo في raggiungere tutte le destinazioni con i treni regionali e ad alta velocità.

PER IL TUO وتيرة LIBERO

لو migliori attrazioni في le الثلاثاء giornate كل’insegna ديل divertimento لو trovi سو DropTicket! Scopri destinazioni اد تجربة di ogni genere vicino a te: parchi أفينتورا e a تيما, السمكية, موسي, الهروب من الغرفة ، escursioni… Acquista أنا biglietti على prezzi vantaggiosi e سالتا لا فيلا.

حمامة SIAMO

DropTicket offre copertura su tutto il territorio ناسيونالي. Scopri حمامة sostare تعالي muoverti e كوسا الأجرة تورينو, روما, بريشيا, كاتانيا كالياري, تريستا, بادوفا, Ancona, فيرونا, رميني, رافينا, براتو e في molte altre تشيتا.

Per maggiori informazioni vai سو www.dropticket.it

في segnalare anomalie e richiedere assistenza scrivi a support@dropticket.it

تحميل DropTicket APK للاندرويد برابط سريعما هو الجديد

2018-08-07

Possibilità di utilizzare codici القسيمة.
Risolti alcuni problemi مينوري.

Get it on:
Get  DropTicket APK on Google Play

متشابهه
Searching...