متجر بلاي العرب » التطبيقات » تطبيقات الطقس » Meteo.it Previsioni Meteo
 Meteo.it Previsioni Meteo icon

Meteo.it Previsioni Meteo

0 votes, 10.0/

5

0$ تطبيقات الطقس

4.0.3 and up

تحميل اخر اصدار (40.8 MB)

Meteo.it Previsioni Meteo

تنزيل Meteo.it Previsioni Meteo للموبايل اندرويد برابط مباشر

وصف الجوية.ذلك

الجوية.ذلك ، l’app con previsioni الجوية دقيقة e affidabili grazie منظمة العفو الدولية nostri algoritmi previsionali innovativi. Scarica دون مقابل l’app الجوية.فإنه e imposta il الجوية delle الثلاثاء località preferite, puoi scegliere الهيئة oltre 20.000 località في ايطاليا e nel mondo. Con la geolocalizzazione attiva لو previsioni saranno sempre con te ovunque ti trovi!
Con una veste grafica immediata هـ يقع la maison du ruisseau, l’app fornisce tutti i dettagli sulle previsioni del tempo: الحرارة, precipitazioni ، فينتو ، umidità, pressione, stato del mare, raggi الأشعة فوق البنفسجية ، orari di ألبا e مطعم tramonto stato e della luna. لو previsioni della giornata, sono accompagnate دا “La frase del giorno”, tratta dalle opere dei più غراندي autori.

I nostri meteorologi con la loro competenza completano لو previsioni con أخبار في وتيرة ريالي ، articoli سو bollettino نفيه ، الدخاني e qualità ديل’aria, cambiamenti climatici e curiosità. Puoi consultare con facilità gli approfondimenti e gli ليبيا فيديو TgMeteo realizzati داي nostri esperti e condividere سوي profili الاجتماعية previsioni e contenuti.
Previsioni attendibili necessitano دي conferme e aggiornamenti: con l’app الجوية.فإنه puoi controllare costantemente eventuali cambiamenti في كورسو e ricevere notifiche con allerte e approfondimenti.

Attiva لو notifiche دفع e ريستا sempre aggiornato سولا situazione الجوية delle الثلاثاء località preferite!

Grazie al التعليمي chiaro اد intuitivo, disponibile nel القائمة ديل l’التطبيق الجوية.فإنه sei guidato علاء scoperta di tutte le funzionalità. Con lo scorrimento orizzontale consulti tutte le località تشي هاي scelto الإعلانية esempio: la tua città, il luogo di lavoro, una località di mare o di montagna.
Con lo scorrimento verticale vedi لو previsioni dettagliate delle prossime خام di oggi e dei prossimi giorni.

L’app الجوية.فإنه è precisa, affidabile, completa e gratuita!

تحميل Meteo.it Previsioni Meteo للاندرويد برابط سريعالجوية.فإنه 3.7.3 التحديث

2018-09-28

Aggiorniamo l'app costantemente anche grazie alle vostre segnalazioni.
Continuate على mandarcele e aiutateci على rendere الجوية.فإنه sempre ميغليوري.

Get it on:
Get  Meteo.it Previsioni Meteo on Google Play

متشابهه
Searching...

اضغط للاشتراك