متجر بلاي العرب » التطبيقات » تطبيقات الادوات » My Vodafone Italia APK
 My Vodafone Italia APK icon

My Vodafone Italia APK

0 votes, 8/

5

0$ تطبيقات الادوات

4.0.3 and up

My Vodafone Italia APK

تنزيل My Vodafone Italia APK للموبايل اندرويد برابط مباشر

وصف فودافون ايطاليا

Scarica l’app فودافون e potrai controllare facilmente il tuo traffico دي شبكة المحمول (dati, شفوي, SMS, passioni) e rete fissa حمامة e quando vuoi!
كون l’app فودافون puoi:

– Iscriverti آل programma فودافون سعيد في accumulare sorrisi e riscuotere ogni venerdì il tuo premio سعيد الجمعة!
– Monitorare il traffico dati/شفوي/SMS, il كريديتو residuo, la spesa e le fatture
– Scoprire tutte le offerte da non perdere

– Ricaricare في الأمم المتحدة فوق
– Parlare يخدع توبي, il nuovo assistente digitale في trovare la risposta alle الثلاثاء domande

– Conoscere لو offerte أهدي لكل لتر’estero
– Verificare lo stato di attivazione o funzionamento della rete fissa
– Inviare una segnalazione per la tua شبكة 4G o per i servizi digitali
– Recuperare il codice الاتحاد الوطني الكردستاني ديلا tua SIM
– Trovare il negozio فودافون più كمودو دا raggiungere
– Impostare il القطعة e visualizzare il tuo contatore preferito con un semplice انقر

*** آل بريمو ملحقات se disabiliti temporaneamente il Wi-Fi e navighi tramite connessione فودافون, il tuo numero viene riconosciuto automaticamente دل l’التطبيق. في alternativa puoi utilizzare لو credenziali ديل sito فودافون.فإنه في accedere ***

في suggerimenti o richieste دي supporto في l’utilizzo ديل l’التطبيق invia الأمم المتحدة’email: supporto.app@mail.vodafone.it

تحميل My Vodafone Italia APK للاندرويد برابط سريعما هو الجديد

2018-07-05

Abbiamo aggiornato فودافون في renderla ancora più semplice دا usare. كوسا aspetti? Scopri subito tutte le novità.

Get it on:
Get My Vodafone Italia APK on Google Play

متشابهه
Searching...

اضغط للاشتراك