متجر بلاي العرب » التطبيقات » تطبيقات الصحة واللياقة » MyVirginActive APK
 MyVirginActive APK icon

MyVirginActive APK

0 votes, غير متاح/

5

0$ تطبيقات الصحة واللياقة

4.0.3 and up

تحميل اخر اصدار (32.7 MB)

MyVirginActive APK

تنزيل MyVirginActive APK للموبايل اندرويد برابط مباشر

وصف MyVirginActive

MyVirginActive è l’app completamente rinnovata e arricchita في أنا soci Virgin Active e per gli appassionati دي اللياقة البدنية a tutti i livelli.

Tieniti sempre aggiornato sulle novità ديل توه نادي conosci gli orari دي tuoi كورسي المفضلون e organizza con pochi انقر le الثلاثاء prenotazioni; سيغني l’allenamento del giorno في tenere lontana la نويا e monitora le الثلاثاء الأداء e i tuoi progressi in modo semplice e نجواردا ، دا oggi anche في الهواء الطلق.

MyVirginActive renderà la tua esperienza دي allenamento ancora più completa e accattivante, con funzioni المبتكرة يأتي:

– أنا’allenamento del Giorno con proposte divertenti e stimolanti في allenarti دا منفردا o في compagnia, guidato داي الفيديو e داي consigli دي migliori المدرب العذراء النشطة
– الأمم المتحدة’ampia offerta دي كورسي دا scegliere أ الثا ديل نادي che vuoi visitare ديل’istruttore che ti صاحب المركز di più, ديلا سالا كورسي più in linea con l’esperienza دي allenamento che ا cercando
– I dati ديلا tua composizione corporea ti incuriosiscono? Vuoi conoscere meglio il tuo corpo e mettere il segnale دي عن طريق nuovi progressi? Nella sezione Risultati potrai monitorare i dati دي tuoi allenamenti, i tuoi سجل personali e le الثلاثاء misure, tracciando in modo semplice e immediato i tuoi progressi
– E se ogni تانتو i nostri الأندية ti stanno stretti, corri كل’aperto e traccia le الثلاثاء attività في الهواء الطلق con il نظام تحديد المواقع دي MyVirginActive!
– لو notizie del توه نادي sono adesso facilmente consultabili في essere sempre aggiornato sulle novità e su tutto ciò che accade في Virgin Active
– Connetti la tua اللفافة يشغل البرفسور براين e le الثلاثاء تطبيقات per restare collegato con tutti i tuoi strumenti digitali
– Se hai voglia di cambiare آريا per un po’, trova gli altri الأندية العذراء النشطة vicino a te e lasciati guidare علاء scoperta دي nuovi amici e nuovi servizi
– E se hai dimenticato qualche informazione importante سول توه abbonamento, potrai facilmente reperire i dati che ti occorrono, con un semplice clic

تحميل MyVirginActive APK للاندرويد برابط سريعWhat's new

2018-06-17

Grazie per aver scelto di utilizzare My Virgin Active! Questa versione aggiunge le seguenti funzionalità:.
- ora nella sezione "Le mie attività" puoi vedere le classi per cui sei in lista di attesa
- nella lista delle classi è ora visibile anche l'orario di fine
L'aggiornamento include inoltre miglioramenti delle prestazioni e la correzione di bug.

Get it on:
Get  MyVirginActive APK on Google Play

متشابهه
Searching...

اضغط للاشتراك