متجر بلاي العرب » التطبيقات » تطبيقات التعليم » Quiz Patente 2018 Nuovo – Divertiti con la Patente APK
 Quiz Patente 2018 Nuovo – Divertiti con la Patente APK icon

Quiz Patente 2018 Nuovo – Divertiti con la Patente APK

0 votes, غير متاح/

5

0$ تطبيقات التعليم

4.0.3 and up

تحميل اخر اصدار (24.1 MB)

Quiz Patente 2018 Nuovo – Divertiti con la Patente APK

تنزيل Quiz Patente 2018 Nuovo – Divertiti con la Patente APK للموبايل اندرويد برابط مباشر

وصف مسابقة Patente 2018 نوفو – Divertiti con la Patente

* IL NUOVO مسابقة PATENTE 2018 É QUI *
Prendi la Tua Patente Divertendoti!

Uno dei giochi gratis più أماتو di Italia oggi ha una veste نوفا. Oggi puoi divertirti mentre impari a prendere la patente!

Più di 6 Milioni di persone هانو usato مسابقة Patente e sarà perfetto per la tua preparazione كل’esame ديلا teoria con i مسابقة ministeriali ديلا Patente.

Esercitati سوي مسابقة Ministeriali Ufficiali ديل aifa-agenzia italiana del (e sempre aggiornati) e sono suddivisi في مسابقة Patente أ ، ب ، ص ، CQC, والعلويين والذي انتصر في النهاية e Revisioni di ogni patente.

لو domande دي مسابقة ministeriali sono uguali a quelle che troverai كل’esame ديلا tua patente ، più ديل tutto GRATUITAMENTE avrai la spiegazione delle domande che non فهمت.

كون مسابقة Patente puoi esercitarti سو:
– مسابقة Ministeriali
– مسابقة Ministeriali في errore
– مسابقة Ministeriali في capitoli
– مسابقة piú difficili

دا oggi con مسابقة Patente puoi anche chiedere aiuto إعلان الأمم المتحدة esperto ديل’autoscuola.
Scegli يأتي الشهر على في النحاس أكاديمية aiutare quando non فهمت una domanda دي مسابقة ministeriali.

كوسا ا aspettando?
Scaricala أورا e prendi la patente divertendoti.

Il Gioco Gratuito مسابقة Patente Nuovo offre 3 versioni دي abbonamenti ديلا versione برو دي مسابقة Patente 2018.

Ogni abbonamento ti consentirá دي usufruire ديلا versione Professionale دي مسابقة Patente 2018 che rimuoverá ogni blocco, rimuoverá لو pubblicitá, ti dará l’aiuto di un esperto e molto molto altro.

Gli abbonamenti possono essere سو قاعدة mensile, trimestrale o semestrale.
مسابقة Patente برو 1 Mese €7.99 آل mese
مسابقة Patente برو 3 ميسي €5.99 آل mese
مسابقة Patente برو 6 ميسي يورو 4.49 آل mese

Tutti gli abbonamenti sono السيارات rinnovabili alla fine ديل termine iniziale دي abbonamento.
Per maggiori informazioni visita www.quizpatenteapp.com/terms.php

تحميل Quiz Patente 2018 Nuovo – Divertiti con la Patente APK للاندرويد برابط سريعما هو الجديد

2018-05-25

شكرا لكل جزم scelto QuizPatente!
في creare un l'التطبيق sempre ميغليوري في الشركة المصرية للاتصالات ، ci concentriamo على rilasciare degli aggiornamenti regolarmente.

Ogni aggiornamento دي QuizPatente تشمل miglioramenti دي velocitá e risoluzioni di alcuni علة e chiusure ديل l'التطبيق.
Grazie al توه contributo stiamo migliorando ogni giorno quella che é la ميغليوري التطبيق في prendere la patente.

Get it on:
Get  Quiz Patente 2018 Nuovo – Divertiti con la Patente APK on Google Play

متشابهه
Searching...

اضغط للاشتراك