متجر بلاي العرب » التطبيقات » تطبيقات السيارات والمركبات » Scanner Veicoli APK
 Scanner Veicoli APK icon

Scanner Veicoli APK

0 votes, غير متاح/

5

0$ تطبيقات السيارات والمركبات

4.0.3 and up

تحميل اخر اصدار (9.3 MB)

Scanner Veicoli APK

تنزيل Scanner Veicoli APK للموبايل اندرويد برابط مباشر

وصف الماسح الضوئي Veicoli

★ Finalmente على الانترنت في la versione 3.0 ★

Vuoi controllare se الأمم المتحدة veicolo è في regola con l, ما, sapere con quale compagnia è assicurato e controllarne la scadenza?
Vuoi controllare se è stato pagato il bollo e quando scade?
Vuoi verificare l ميلان revisione?
Vuoi verificare che non ci سيانو denunce pendenti per una targa o un numero di telaio?
كون questa التطبيق puoi ، e في qualsiasi veicolo (autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore, autocarro): ti basterà منفردا inserire il numero di targa o di telaio.

Funzioni قاعدة
☆ Ricerca denunce في furto o smarrimento tramite numero di telaio;
☆ Ricerca denunce في furto o smarrimento tramite numero di targa;
☆ Ricerca dello stato di pagamento ديل bollo ديل veicolo tramite numero di targa;
☆ Ricerca stato assicurativo ديل veicolo tramite numero di targa;
☆ Verifica ديلا البيانات دي scadenza dell, ما دل veicolo tramite numero di targa;
☆ Cronologia delle ricerche effettuate;

Funzioni قسط
★ Inserimento vocale دي numeri tramite dettatura;
★ Cronologia illimitata delle ricerche effettuate;
★ Inserimento الملاحظه والمسئولين في ciascuna ricerca;
★ Ordinamento ديلا cronologia;
★ Rimozione di tutti i راية pubblicitari;

Per il controllo dell, ما ه دل bollo sono attualmente supportate ricerche دي:
• Autoveicoli;
• Motoveicoli;
• Ciclomotori;
• Autocarri;

Sono attualmente disponibili dettagli سو:
• البيانات دي scadenza dell, ما;
• البيانات دي scadenza ديل bollo;
• البيانات دي scadenza ديلا revisione;
• Compagnia Assicurativa;
• Numero di polizza assicurativa
• Classe أونيفرسال, Decreto برساني;
• Numero di telaio;
• ألتيما voltura;
• Casa automobilistica;
• Modello دي veicolo;
• البيانات دي immatricolazione;
• Tipologia دي carburante;
• Massima velocità;
• Direttiva ambientale;
• Cilindrata;
• بوتنزا;
• الالتزام بتعميم الخدمات;
• Posti omologati, numero di عاصي;
• Consenso علاء guida دا neopatentati;
• Veicolo ultratrentennale;

ملحوظة: لو notizie النسبية الإعلان السيارات ، motoveicoli e targhe rubate, hanno valore puramente informativo e di نيسون valore legale.

ملحوظة: لو ricerche sono disponibili منفردا في targhe Italiane.

تحميل Scanner Veicoli APK للاندرويد برابط سريعما هو الجديد

2018-05-29

- Corretto الأمم المتحدة علة nella schermata دي تسجيل الدخول ACI

Get it on:
Get  Scanner Veicoli APK on Google Play

متشابهه
Searching...

اضغط للاشتراك