متجر بلاي العرب » التطبيقات » تطبيقات التعليم » SIDA Quiz Patente APK
 SIDA Quiz Patente APK icon

SIDA Quiz Patente APK

0 votes, 3.9/

5

0$ تطبيقات التعليم

4.0.3 and up

تحميل اخر اصدار (31.1 MB)

SIDA Quiz Patente APK

تنزيل SIDA Quiz Patente APK للموبايل اندرويد برابط مباشر

وصف سيدا مسابقة Patente

L’unica التطبيق في أجرة لقد مسابقة ديلا patente حمامة e quando vuoi con la tua autoscuola di fiducia sempre آل توه fianco!
Puoi scaricare سيدا مسابقة التطبيق gratuitamente e accedere علاء versione DEMO tramite il bottone PROVAMI e TROVAMI, ma في avere ملحقات علاء totalità دي contenuti dovrai inserire il CODICE دي ATTIVAZIONE contenuto nel الاوبرا سيدا مسابقة التطبيق acquistabile منفردا presso la tua autoscuola سيدا دي fiducia!
La procedura è semplicissima: dalla versione DEMO premi il bottone TROVA L’AUTOSCUOLA سيدا e scegli la scuola guida a cui richiedere il الاوبرا سيدا مسابقة التطبيق في la patente o l’abilitazione che vuoi conseguire.
Puoi aggiungere علاء tua التطبيق tutti i codici دي attivazione che vuoi senza alcun يميت!
لو Istruzioni دي installazione دي سيدا مسابقة التطبيق e tutte le informazioni aggiuntive sulle سو funzionalità لو trovi سو l’unica التطبيق في أجرة لقد مسابقة ديلا patente con la tua autoscuola di fiducia sempre آل توه fianco!

كون سيدا مسابقة التطبيق هاي a disposizione:
• مسابقة ministeriali sempre aggiornati
• Spiegazione degli errori e possibilità di rivedere لقد مسابقة svolti
• Manuale دي teoria durante i مسابقة في argomento
• Immagini aggiuntive
• الصوت دي مسابقة
• Traduzione دي مسابقة في 7 متنوعة lingue
• فيديو lezioni هـ المواد didattico multimediale

كون سيدا مسابقة التطبيق puoi esercitarti sia per l’esame ديلا patente (أ – ب – أكون – أنا – C – C1 – د – D1 – Nautica) che per il conseguimento دي abilitazioni (APC – ADR – CQC).

Puoi scaricare سيدا مسابقة التطبيق gratuitamente, ma في avere ملحقات a tutti i مسابقة ديفي inserire il codice دي attivazione contenuto nel الاوبرا سيدا مسابقة التطبيق e acquistabile منفردا presso la tua autoscuola سيدا دي fiducia!

Puoi aggiungere علاء tua التطبيق tutti i codici دي attivazione che vuoi senza alcun يميت!

سيدا مسابقة التطبيق ti permette di svolgere لقد مسابقة anche دا جهاز الكمبيوتر. Vai سو www.patenteonline.it, inserisci الدخول e كلمة السر ديل توه حساب PatenteONLINE اد entra نيل’Area والمسئولين dedicata a te.

سيدا مسابقة التطبيق è collegata علاء tua autoscuola! Il tuo insegnante potrà seguirti باسو باسو durante la preparazione controllando le الثلاثاء الأداء اد assegnandoti مسابقة personalizzati sugli argomenti في te più difficili.
Grazie al servizio di messaggistica, ora puoi anche comunicare con la tua Autoscuola!

في أنا candidati دي مادري lingua tedesca: سو سيدا مسابقة التطبيق sono disponibili أنا listati delle patenti AB e في tedesco.
سيدا مسابقة التطبيق è… مسابقة في libertà, con la tua autoscuola sempre accanto!

تحميل SIDA Quiz Patente APK للاندرويد برابط سريعWhat's new

2018-03-14

- migliorie grafiche nella scheda
- allineato manuale su alcuni listati
- fix di bug minori

Get it on:
Get  SIDA Quiz Patente APK on Google Play

متشابهه
Searching...